om abonnementet

For våre abonnement gjelder følgende:

  • Treningsavgiften trekkes den 20. i hver mnd, og du betaler forskuddsvis. Det betyr at den 20 juni betaler du for trening i juli.
  • Du kan fryse abonnementet én måned per år. For å fryse abonnementet må du være borte 4 sammenhengende uker. Du må selv gjøre dette på "min side". Logg inn med medlemsnummer og fødselsdato. Frist senest den 1. i måneden før du skal være borte. Frist for å stoppe betaling og være borte i juli er derfor 1. juni. Det er ikke mulig å ettergi en fryseperiode (det gjelder både ved ferie og sykdom).
  • For å avslutte abonnementet etter at bindingstiden er ute må du gi skriflig beskjed via mail senest den 1. i måneden etter din siste betaling. Frist for å stanse trening fra 1. juli er derfor 1. juni. 

 

Vi har inngått avtale med betalingsfirma CollEctio A/S. Betalingspåminnelser vil nå komme fra dem og ha deres logo på konvolutten. Alle påminnelser vil først sendes på SMS. Ta fortsatt kontakt med Janne om noe ikke stemmer.

 

Kontakt oss

Nerstranda 9, 4.etg
9008 Tromsø

(+47) 99 25 22 90

Janne

90 99 89 13

Åse

48 22 09 10